کلیک ها رو اینجا فرود بیار و به مشتری تبدیلش کن!

هزینه و زمان زیادی برای ساخت لندینگ پیج ( صفحه فرود ) توسط تیم محصول صرف می کنید. و در آخر هم ممکن است، صفحه فرود شما بدلیل استاندارد نبودن، نرخ تبدیل مناسبی نداشته و مشتریان خود را از دست می‌دید. متناسب با نیاز کاربران صفحه فرود اختصاصی بسازید. لندینو این بستر رو برای شما فراهم کرده است.

کلیک ها رو اینجا فرود بیار و به مشتری تبدیلش کن!

هزینه و زمان زیادی برای ساخت لندینگ پیج ( صفحه فرود ) توسط تیم محصول صرف می کنید. و در آخر هم ممکن است، صفحه فرود شما بدلیل استاندارد نبودن، نرخ تبدیل مناسبی نداشته و مشتریان خود را از دست می‌دید. متناسب با نیاز کاربران صفحه فرود اختصاصی بسازید. لندینو این بستر رو برای شما فراهم کرده است.

مراحل شرکت در مسابقه

مرحله اول
تو سایت ثبت‌نام کنید و رزومتون رو بسازید.
مرحله دوم
تو سایت ثبت‌نام کنید و رزومتون رو بسازید.
مرحله سوم
تو سایت ثبت‌نام کنید و رزومتون رو بسازید.
مرحله چهارم
تو سایت ثبت‌نام کنید و رزومتون رو بسازید.
مرحله پنجم
تو سایت ثبت‌نام کنید و رزومتون رو بسازید.

شرایط جشنواره زعفرانیه

300
هزار تومان
نیم گرم زعفران
1.200
میلیون تومان
یک مثقال زعفران
600
هزار تومان
دو گرم زعفران